Projekts sācies 01.01.2020

VMKC projektā 5.ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

IV un V ceturksnī ir veikti trīs testi industriālā mērogā uz automatizētām stikla pakešu hermētiķu iestrādes līnijām ar 3 provizoriskiem hermetizējošo sastāvu pilot modeļiem. Notestētie materiāla uzrādīja nepieciešamās iestrādes īpašības un 3 dažādu ražotāju konfigurācijas iekārtas pilnībā atbalstīja konceptuāli blīvākas un biezākas masas. Pētījums ļauj tālāk virzīt dabasvielu integrāciju eksperimentālajās receptūrās, un projekta ietvaros ir sagatavotas laboratorijas pilotpartijas ar poliolefīnu tipa polioliem kā sintētisko polimēru alternatīvām, kā arī hlorētu biodīzeļdegvielas piedevām kā sintētisko plastifikatoru uz naftas bāzes aizvietotājiem.
 
Projekta ietvaros veikti 4 komandējumi, no kuriem 3 ir realizēti pie stikla pakešu ražotājiem Vācijā, viens no komandējumiem realizēts Polijā tiekoties ar desikantu ražotāju Arkema, vizītes laikā izskatītas iespējas eksperimentālo produktu sastāvā iekļaut ceolīta tipa absorbcijas aģentus, kas var absorbēt dabasvielu apstrādes rezultātā radušos izejvielu mazmolekulāros piemaisījumus, tādejādi stabilizējot eksperimentālo produktu cietēšans kinētiku.
 
Projekta turpinājumā tiks veikta eksperimentālo produktu ilgmūžības pārbaudes laboratorijas apstākļos!

6.ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

VI ceturksnī būtiskākās darbības ir veiktas Tenachem Laboratorijā uz 3L maisīšanas agregāta virzot optimizēta polisulfīda stikla pakešu hermetizējošā sastāva industrializācijas iestrādnes, kā rezultātā iegūts sastāvs mērogošanai uz ražošanas iekārtām ar iekļautu hlorētu biodīzeļdegvielas piedevu.

Saņemti pirmie industriālie izejmateriālu paraugi mērogošanai uz 1m3 maisītāja un perspektīvā uz 10m3 automatizētās maisīšanas līnijas. Izgatavotas pirmās ražošanas pilot-partijas, kam tiek novērtētas funkcionālās īpašības un mērogošanas korekciju faktori, kas indikatīvi norāda uz nepieciešamību modificēt izejmateriālu pievienošanas secību un tehnoloģiskā procesa norisi.

Laboratorijas un ražošanas prototipiem tiek veiktas pilna profila pārbaudes, kas ietver ilgmūžības pārbaudes, adhezīvo īpašību testus un iestrādes īpašību novērtēšanu laboratorijas apstākļos.

Pozitīvu iekšējo testu gadījumā, industriālie paraugi tiks piegādāti testiem atsevišķiem klientiem stikla pakešu ražotnēs ar automatizētām iestrādes līnijām!