2024.gada 22.aprīlī biedrība “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (turpmāk - biedrība) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Līgumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana” ieviešanu, Projekta nr. Nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 (turpmāk – Projekts).

Projekta īstenošana notiek sadarbības tīkla veidā. Sadarbības tīklu veido vairāk kā 30 uzņēmumi, t.sk. SIA “Tenachem”, vismaz viena pētnieciskā organizācija un biedrība.

Projekts tiek īstenots sekojošās RIS3 jomās:
  - Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; 
  - Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  - Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir vērstas uz jomas prestiža celšanu un atbilstošas motivācijas sistēmas izveidi, sadarbības tīkla izveidi un darbību,  starptautiskās sadarbības un eksporta apjoma pieauguma veicināšanu.

Projekts tieši veicinās sadarbības tīkla dalībnieku pieeju starptautiskajiem tirgiem, stiprinās nozares starptautisko konkurētspēju, ka arī veicinās nozares popularitāti jaunatnes vidū.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz sadarbības tīkla dalībnieku internacionalizāciju un privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšanu.  

Projekta ilgums: 16.01.2024. – 30.06.2026.

Projekta kopējais budžets: 514 552 EUR

ES Atveseļošanās fonda līdzfinansējums 85%: 437 369EUR;

Privātais līdzfinansējums: 77 183EUR.